Begin dit nou

Ons storm klaar weer 2014 binne en soms wonder ons waar die tyd heen is.  Ek wil my jaar begin met die wyse woorde van Wolfgang von Goethe:

“There is one elementary truth, the ignorance of which kills countless ideas and splendid thoughts: that the moment one definitely commits oneself, Providence moves too… Whatever you can do, or dream you can do, begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now.”

Kom, moenie langer wag nie! Gaan doen dit waaroor jy al so lank droom. Begin solank kyk na waar jy wil wees, staan terug en begin dan stap vir stap beplan aan jou roete tot jy by jou doelwit uitkom. Onthou, almal van ons het iewers begin.

Verban die woorde “ek kan nie” of “ek sal dit tog nooit ….” Dit hoort nie in jou woordeskat nie.

Waar jou gedagtes en drome is, sal die lyf volg! Droom mooi drome, en begin dan stap op die pad om jou daar te kry. Niemand anders se voete gaan jou soontoe vat nie – jy moet dit self doen, maar die engele langs die pad sal jou help om daar te kom.

Word soos water en vloei om die versperrings of berge op pad na jou doelwit toe, maar hou die einddoel in gedagte! Dit mag nooit verskruif nie.

Sien jou daar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s