Geesgesprek

clouds-jwn6

Ek was volstrek alleen met die son en die aarde. En terwyl ek daar lê op die gras, praat ek in my gees met die aarde, die son en die lug en veraf see, verder as wat my oog kan reik. Ek dink aan die vastheid van die aarde – ek voel hoe dit my dra; deur die gras waarop ek lê, voel ek hoe die groot aarde met my praat. Ek dink aan die drywende lug – die suiwerheid daarvan wat ook die skoonheid daarvan is; die lug raak my aan en gee my iets van dié suiwerheid en skoonheid. Ek praat met die see, en al is dit so ver, sien ek dit in my gedagte – groen aan die rand van die aarde en blou in die dieptes; ek verlang om die krag daarvan te besit, om iets te mag hê van die see se geheimenis en heerlikheid. Toe wend ek my tot die son in ʼn groot verlange om in my gees sy lig en skittering en onvermoeide volharding te kan opneem. Ek kyk na die blou lug bo my, ek reik op na die diepte daarvan en adem die lieflikheid van die kleur in. Die ryk blou van die onbereikbare blom van die lug buig oor my en bring my die harterus van vleklose kleur. Toe voel ek ʼn emosie van gees wat buite bereik van woorde is. Ek noem dit gebed, maar dié woord is eintlik te klein om die gevoel wat ek ervaar het te beskryf. Tog sê ek dit was gebed, want ʼn ander woord daarvoor het ek nie.

Richard Jefferies

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s